Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions

Data inici: 30/01/2023

Data fi: 19/07/2023

Hores teòriques: 370h

Hores pràctiques: 80h

Horari: dilluns a divendres 16 a 20h 

Llengua vehicular: Català 

Modalitat: Presencial

 

Continguts

 • MF1016    Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit Institucional 
  • UF0127 Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. 
   • Intervencions en l’atenció a les persones dependents i el seu entorn
   • Protocols d’actuació en la recepció i acolliment de residents
  • UF 0128 Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions. 
   • Participació en la preparació d’activitats en institucions socials
   • Organització d’activitats en institucions socials
   • Participació en l’organització funcional en una institució sociosanitària
   • Col.laboració en el Pla individual d’atenció i documentació bàsica de treball
 • MF1017 Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions.  
  • Higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions
  • Ordre i condicions higièniques de l’habitació de l’usuari
  • Administració d’aliments. Recollida d’eliminacions
 • MF1018 Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions.  
  • Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents
  • Participació     en l’atenció sanitària per a persones dependents en l’àmbit sociosanitari
  • Mobilització, trasllat i deambulació
  • Primers auxilis en situacions d’urgència en institucions
  • Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris
 • MF1019 Suport psicosocial, Atenció relacional i comunicació en institucions
  • UF0129 Animació social de persones dependents en institucions.
   • Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions
   • Participació en l’atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària
   • Acompanyament dels usuaris
  • UF0130 Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
   • Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució
   • Manteniment     i     entrenament     d’hàbits   d’autonomia personal  en     situacions quotidianes de la institució
  • UF0131 Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. 
   • Millora del procés de comunicació amb l’usuari
   • Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa
   • Formació complementària
   • PRL
   • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. 

Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. 

Dirigit a

Prioritàriament dirigit a persones treballadores ocupades.

Titulació

Certificat de professionalitat 100%  subvencionat pel Consorci.

Requisits d’accés

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones Treballadores ocupades. 

 

 • Overview 0/4

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.