Certificat Professionalitat d’Atenció Sociosanitària per a persones Dependents en Institucions 2

Data inici: 01/06/2023

Data fi: 12/12/2023

Hores teòriques: 370h

Hores pràctiques: 120h

Horari: dilluns a divendres 09 a 14h 

Llengua vehicular: Català 

Modalitat: Presencial

 

Continguts

 • MF1016    Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit Institucional 

  • UF0127 Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. 

   • Intervencions en l’atenció a les persones dependents i el seu entorn
   • Protocols d’actuació en la recepció i acolliment de residents
  • UF 0128 Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions. 

   • Participació en la preparació d’activitats en institucions socials
   • Organització d’activitats en institucions socials
   • Participació en l’organització funcional en una institució sociosanitària
   • Col.laboració en el Pla individual d’atenció i documentació bàsica de treball
 • MF1017 Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions.  

  • Higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions
  • Ordre i condicions higièniques de l’habitació de l’usuari
  • Administració d’aliments. Recollida d’eliminacions
 • MF1018 Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions.  

  • Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents
  • Participació     en l’atenció sanitària per a persones dependents en l’àmbit sociosanitari
  • Mobilització, trasllat i deambulació
  • Primers auxilis en situacions d’urgència en institucions
  • Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris

 

 • MF1019 Suport psicosocial, Atenció relacional i comunicació en institucions 

  • UF0129 Animació social de persones dependents en institucions. 

   • Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions
   • Participació en l’atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària
   • Acompanyament dels usuaris
  • UF0130 Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. 

   • Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució
   • Manteniment     i     entrenament     d’hàbits   d’autonomia personal  en     situacions quotidianes de la institució
  • UF0131 Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. 

   • Millora del procés de comunicació amb l’usuari
   • Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa
  • Formació complementària

   • PRL
   • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere. 
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. 

 

Dirigit a

Prioritàriament dirigit a persones en situació d’atur.

Titulació

Certificat de professionalitat 100%  subvencionat pel Servei d’ocupació de Catalunya.

Requisits d’accés

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d’atur.

 

Tom Steven
Data Scientist
I've spent the last few years teaching people to program at 2 different immersive bootcamps where I've helped hundreds of people become web developers and change their lives. My graduates work at companies like Google, Salesforce, and Square.