¿Quiénes somos?

Som un centre expert en formació per a persones treballadores en actiu i/o a l’atur. Promovem actuacions que puguin contribuir a la igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, mitjançant la qualificació professional, la millora de les seves competències i una formació de qualitat. 

Estem especialitzats en la  formació dels Certificados de professionalitat en Atenció Sociosanitària a Persones Dependents.

Ens oferim com a solució a les empreses per impartir formació als treballadors i treballadores per així aconseguir una millora de les seves competències. 

Política de calidad

 

La Direcció de l’empresa fa pública la seva política de qualitat per a que tots els empleats que la integren, la coneguin i la cumpleixin, en els termes següents: 

L’objectiu bàsic de la formació impartida en l’empresa és l’adequació dels alumnes dels cursos de formació professional per l’ocupació a les necessitats canviants del mercat laboral, per assegurar el manteniment o la inserció en un lloc de treball. 

Per aquest motiu ens hem d’esforçar a avançar-nos als canvis del mercat laboral per tal d’oferir als nostres clients un servei adequat a les seves necessitats.

Això comporta la selecció i formació constant del nostre professorat a fi i efecte que es pugui mantenir en posicions d’avantguarda dins del món de la formació professional per l’ocupació. 

Aquests aspectes es concreten en la recerca constant de sistemes de millora contínua, d’acord amb la filosofia del sistema de gestió de la qualitat de la norma UNE-EN-ISO 9001, i amb la utilització de les Noves Tecnologies com a eina bàsica del sistema educatiu.

Forma part d’aquesta política aconseguir clients repetitius, tant de les administracions públiques com d’entitats particulars. 

Controlarem l’èxit de la nostra política de qualitat mitjançant dues eines:

– El seguiment constant de la satisfacció dels nostres clients, i 

– L’aprofitament i inserció dels nostres alumnes 

La Seguretat i la Salut dels que desenvolupem la nostra tasca en QiF, així com totes aquelles persones que participin en la prestació dels nostres serveis és prioritària, per això integrem la responsabilitat preventiva a tots i cadascun dels nivells de l’organització.

Complirem amb tota la legislació aplicable, tant en matèria de seguretat i salut laboral, com els requeriments dels nostres clients i tots aquells altres requisits que l’organització subscrigui. Així mateix vetllarem per la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, i per la tolerància zero en relació amb qualsevol conducta d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Para dar a conocer estos compromisos, la Política Integrada de Calidad y Prevención de Riesgos laborales se difundirá entre empleados, clientes y colaboradores, estando a disposición de cualquier otra parte interesada.

Octubre 2022 Rev 3

Equipo profesional

El Equipo de Qualitat i Formació es un equipo multidisciplinar, lo que permite dar respuesta a las necesidades de empresas y alumnos/as, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y de la sociedad
Los docentes que imparten las formaciones, son expertos, titulados, con experiencia en el ámbito o especialidad en la que imparten docencia.

 

Els nostres professors

220
Cursos impartidos
27
Años de trayectoria
3300
Alumnos satisfechos

¿Qué dicen de nosotros?

es_ES
Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?